Bij het aanroepen van een webservice krijg ik de melding "Geen autorisatie"

 

Probleem

Een partij probeert een van de loket.nl webservices aan te roepen maar krijgt de melding "Geen autorisatie" terug.

 

*Bij het foutief invoeren van alleen omgevingscode krijgt de gebruiker een andere melding terug: Gebruiker heft geen toegang tot opgevraagde webservice

 

Mogelijke oorzaken

Deze melding kan de volgende redenen hebben