Bij het aanroepen van een webservice krijg ik de melding "Not allowed"

Problem

Bij het aanroepen van een webservice krijgt men in de response de melding "Not allowed" terug.

Dit komt omdat de bij de gebruiker ingestelde webservice partij geen toegang heeft tot de aangeroepen functie of entiteit.

Solution

         Verander de webservice partij naar een partij die wel toegang heeft tot de betreffende functie.

         Dien via zendesk een verzoek in om voor de betreffende webservice partij toegang te krijgen tot de functie