Loket Service

Functie Links
GetUsertoken
ExportGrootboekrekening
  • Only the NEWER financial journal module of Loket.nl will be included in the REST API. Please check https://developer.loket.nl/#tag/Journal-run
ExportLoonresultaten
ExportLoonresultatenPerRun
GetMetaData
List
ListGoedgekeurdeLoonAangiftePeriode
ListGoedgekeurdeLoonrunsPeriode
ListVersion
  • Zal niet opgenomen worden in de REST API
OutputBetalingsOverzicht
OutputJaaropgave
OutputJournaal
  • Only the NEWER financial journal module of Loket.nl will be included in the REST API. Please check https://developer.loket.nl/#tag/Journal-run
OutputLoonaangifte
OutputLoonaangifteSepa
OutputLoonstrook
OutputLoonstrookGeenESS
  • Wordt niet één-op-één overgenomen. In de REST API is het mogelijk om stroken op een andere manier te filteren
OutputLoonstrookWerknemer
OutputOpdrachtbrief
  • Overzicht komt te vervallen in toekomst
OutputRunOverzicht
OutputStandaardjournaalLoonrun
  • Documentatie
  • Only the NEWER financial journal module of Loket.nl will be included in the REST API. Please check https://developer.loket.nl/#tag/Journal-run
OutputStandenRegister
OutputVerzamelLoonstaat
Select
  • Zie List
SelectVersion
  • Zal niet opgenomen worden in de REST API
Sepa