Stel een vraag:

Mocht er iets niet duidelijk zijn, (goed)werken of ontbreken neem dan contact op met api@loket.nl.
Bij het insturen van de vraag gelieven zoveel mogelijk van de onderstaande informatie aanleveren zodat de vraag snel en correct behandeld kan wordenInformatie
Wie doet de melding: Naam van de webservice partij / software / software ontwikkelaar / werkgever / provider
Betreft het een probleem, vraag of wens en ligt deze toe.
In het geval van een probleem:
 • Waar doet het zich voor?
  • Om welke omgeving gaat het (omgevingscode)
  • Voor welke provider
  • Welke webservice en welke functie worden gebruikt. In geval van de list functie ook vermelden welke entiteit (Werkgever, persoon, dienstverband etc).
  • Welke werkgever(s) betreft het. (Naam en indien bekend ook de ID's of Identitystring)
 • Voor wie doet het zich voor (de gebruiker(s))
 • Sinds wanneer speelt het probleem. Is er een tijdstip bekend waarop het probleem zicht heeft voorgedaan?
 • Is het probleem universeel of specifiek voor één klant?
 • Treed het probleem altijd of "soms" op?
 • Welke fout melding wordt teruggegeven in de response van de webservice? Indien mogelijk de hele response opnemen.
 • Indien mogelijk verstrek het SOAP request dat leidt tot de fout (zonder wachtwoord of andere user credentials)